CodeCamp

дводенна всеукраїнська конференція на тему сучасних технологій розробки програмного забезпечення та інформаційної безпеки. У CodeCamp візьмуть участь як відомі експерти IT-індустрії, так і молоді спеціалісти в конкретних областях, які максимально охоплять теми.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Комплексна контрольна робота з дисципліни “Комп’ютерні мережі” проводиться з метою перевірки рівня теоретичних знань та практичних навичок студентiв пiсля вивчення теоретичного курсу та виконання лабораторних робiт з даного предмета.
Комплексна контрольна робота складена у вiдповiдностi до програми і мiстить 31 варiант, до складу яких входить комплексна задача та теоретичне питання.
Для виконання роботи студенти повиннi знати теоретичний матеріал, вміти складати програми у середовищі Delphi з використанням мережевих компонентів NetMasters.

При оцінці результатів комплексної контрольної роботи бажано дотримуватися таких критеріїв оцінки:

Комплексна контрольна робота оцінюється на :
“Вiдмiнно” — при розв’язаннi комплексної задачі у повному обсязі з використанням методів, які найбільш повно відповідають задачі та повної вiдповiдi на теоретичне запитання;
“Добре” — при частковому розв’язанні комплексної задачі, коли не розв’язаними залишаються лише окремі пункти задачі, або повний розв’язок окремих пунктів задачі виконано нераціональними методами та неповній або неточній вiдповiдi на теоретичне запитання ;
“Задовiльно” — при частковому розв’язанні комплексної задачі, коли не розв’язаними залишаються більшість окремих пунктів задачі та неповній вiдповiдi на теоретичне запитання;
“Незадовiльно” — якщо не розв‘язані 50 % окремих пунктів комплексної задачі, або відсутня відповідь на теоретичне питання.

Включает в себя чистку бассейна уборка Харьков.